All Stories

የአማራ ተጋድሎ ከዚህ ወዴት?

(ከሙሉቀን ተስፋው) ክፍል አንድ (ሲያትል በነበረው ስብሰባ ሊቀርብ የነበረ ጽሑፍ ነው፤ ፕሮግራሙ ላይ እንዲቀርብ ለ27 ደቂቃ የተቀዳው ሪከርዱ በቴክኒክ ችግር ባለመሥራቱ መቅረብ አልቻለም፤ እኔም አዘጋጆቹም በጣም አዝነናል። ይህን ጽሑፍ በማዘጋጀት በአዲስ አበባ እና የጎንደር ዩንቨርሲቲዎች ያሉ የአማራ ምሁራን አግዘውኛል። ምስጋና…
አማራው ምን ያልተቀማው አለ?   Amhara(አብነት ሁነኛው)

አማራው ምን ያልተቀማው አለ? Amhara(አብነት ሁነኛው) በተለያዩ የታሪክ ወቅቶች አማራው ላይ ስለደረሱ በደሎችና በተለይም አሁን ላይ በወያኔ ትግሬዎች እንዲሁም መሰል አላማ ባላቸው ጠባብ ጎጠኞች ዱላ አማራው በተጋረጡበት ጥፋቶች ዙሪያ የሚነገሩትና የሚጻፉት ትኩረታቸው ፖለቲካዊ፤ ኢ ኮኖሚያዊና ወታደራዊ ወይም የጸጥታ ጉዳዮች ላይ…
አማራ ትናንት፡- የጭቆና፣ የተጠቃሚነትና አማራዊ ውክልና ሁነታ

(በሲአትል የአማራ ማህበረሰብ ጥቅምት 27 2009 ዓ.ም. (Nov 6 2016) ባደረጉት ስብሰባ ላይ የቀረበ ጽሁፍ (ተጻፈ በምስጋናው አንዱዓለም) መልካም ንባብ **** አማራ እንደ ህዝብ የሰው ልጅ የደረሰበት የመንግስት አወቃቀርና አስተዳደር ስልጣኔ ላይ ከሽህ አመታት በፊት የደረሰ ህዝብ ነው፡፡ በፖለቲካዊ አወቃቀር…
ከትግራይ ወያኔዎች ጎሳዊ ዘመነ መሳፍንት በኋላ፣ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ

ለክርስቲያን ምእመናን ምጽአተ ክርስቶስ ይዘግይ እንጂ ይደርሳል። የትግራይ ወያኔዎች ጎሳዊ ዘመነ መሳፍንት ማለቂያም ይደርሳል። ልዩነቱ ምጽአት በእግዚአብሔር ፈቃድ ሲሆን የወያኔ ፍጻሜ ግን በግድ፥ ምናልባትም፥ ብዙ መሥዋዕት የሚከፈልበት ነው። በዚህ ሰሞን ከአዲስ አበባ እንደሚደርሰን ዜና ከሆነ፥ የትግራይ ወያኔዎች የሕዝብ ብሶትን በግላጭ…
Translate »