Category: Video

የምስክር ወረቀት

የሰማዕቱን የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን ፈለግ በመከተል ለዐማራው ሕዝብ ህልውና፣ መብት እና እድገት የመላው ዐማራ ሕዝብ ፓርቲ (መዐሕፓ)፣ በአገር ደረጃ ለብዙ ጊዜ ያልተቆጠበ ጥረት ሲያደርግ ቆይቶ ሕጋዊ ተክለሰውነት ማግኘቱ የተሻለ ሁኔታ እንደሚፈጥርለት አያጠራጥርም። ብዙ ተግባራዊነትን የጠየቀ እውቅና በመሆኑ ለትግሉ የመጀመሪያ እርከን…